Aktuella försäljningar


Konkursförsäljning Bensinstation

Informationen kommer att uppdateras löpande.

Undertecknad konkursförvaltare för Gränsshopen i Värmland AB i kk får härmed utbjuda Fastigheten Torsby Skyllbäck 1:353 (Gamla Gulf) med adress Näckåsvägen 30, 680 60 Sysslebäck, till försäljning.


Visning av fastigheten sker fredagen den 3.2. kl. 15.00 – 17.00 eller enligt överenskommelse med mig.


Fastigheten utbjudes mot anbud.

Anbud skall vara undertecknad tillhanda senast onsdagen den 15.2. kl. 17.00 via post eller mail  bjorn@advokatfirmanlindborg.se.

Fri prövningsrätt förbehålles.


Eventuella frågor besvaras av undertecknad konkursförvaltare
på tel 070-644 96 94.

BESKRIVNING OCH ANBUDSVILLKOR MED INFORDRAN AV ANBUD


Gränsshopen i Värmland AB försattes i konkurs vid Värmlands tingsrätt den 3.1.2023, varvid jag förordnades till konkursförvaltare.
Gränsshopen i Värmland AB har bedrivit fastighetsförvaltning och är ägare till fastigheten Torsby Skyllbäck 1:353 (gamla Gulf-macken) med adress Näckåvägen 30 i Sysslebäck. Bensinförsäljning har skett på fastigheten genom Din-X som har ett nyttjanderättsavtal med bolaget för denna verksamhet.
Fastighetens storlek uppgår till 2276 kvm och på densamma är uppförd en byggnad om 331 kvm med butikslokal och två hallar för tvätt och reparation av olika fordon. På fastigheten finns vidare bensinpumpar, som ägs av Din-X och tankar för drivmedel.
Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 284.000 kr, taxeringsår 2019.
Jag bilägger utdrag ur fastighetsregistret.

Visning sker fredagen den 3.2. kl. 15.00 - 17.00
För annan tid kontakta undertecknad på tel 070-644 96 94.


Följande villkor gäller för anbuden.
Fastigheten bjuds ut via annonsering i press och sociala medier och försäljs via ett anbudsförfarande. Av mig godkänt anbud är villkorat av godkännande av prioriterade fordringsägare.


Anbud skall vara mig tillhanda senast 15.2.2023 kl. 17.00 via post eller till
bjom@advokatfirmanlindborg.se


Fri prövningsrätt förbehålles.
Torsby 2023-01-19.


Filer (PDF) för nedladdning:

Bilder, klicka för att bläddra bland fler bilder

image001
image002
image003
image004
image005
image007
image006